Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.antique-art.com.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.antique-art.com.pl jest firma Antique & Art Renata Olszewska z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa, NIP 526-153-03-66, REGON 014825770.
 2. Sklep internetowy Antique & Art prowadzi sprzedaż wysyłkową biżuterii dawnej i współczesnej za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.antique-art.com.pl
 3. Stronami umowy są: Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz sprzedawca: firma Antique & Art

 

§ 2. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 

 1. Przedmiotami transakcji są wyroby jubilerskie znajdujące się w ofercie sklepu www.sklep.antique-art.com.pl Wyroby sprzedawane w sklepie www.sklep.antique-art.com.pl są w dobrym stanie zachowania, biżuteria antykwaryczna jest przed sprzedażą poddawana kontroli jakości i/lub renowacji. Towar znajdujący się w ofercie sprzedaży to głównie biżuteria antykwaryczna i współczesna- nowa
  i używana.
 1. Stan zachowania wyrobu odzwierciedla jego zdjęcie i opis. Przedmioty antykwaryczne znajdujące się w ofercie sprzedaży  posiadają oryginalny stan, bez  ingerencji w zachowaną zabytkową patynę.
 1. Wszystkie prezentowane przedmioty posiadają widoczną cenę, wyrażoną w złotych polskich (PLN)
  i zawierają podatek VAT [są cenami brutto].
 2. Każdy wyrób z diamentami i innymi cennymi kamieniami szlachetnymi posiada certyfikat wystawiony przez rzeczoznawcę jubilerskiego, eksperta diamentów, gemmologa z opisem wyrobu i kamieni.

 

§ 3.SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym Antique & Art może nastąpić po założeniu konta na stronie www.sklep.antique-art.com.pl i po zalogowaniu się na w.wym koncie. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz danych Klienta.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Antique & Art w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zmianami.
 1. Zamówienie złożone w formie elektronicznej jest potwierdzane e-mailowo przez firmę Antique & Art. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli.
 1. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 dni roboczych od chwili potwierdzenia zapłaconego zamówienia. W przypadku płatności przelewem, termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie; zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone drogą elektroniczną.
 1. Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki. W przypadku braku akceptacji regulaminu zamówienie nie zostanie przyjęte przez sklep Antique & Art.

 

§ 4. DOSTAWA PRODUKTÓW I KOSZTY WYSYŁKI

 

 1. Wysyłka zakupionego wyrobu następuje w terminie 2 dni roboczych, chyba że strony transakcji ustalą inny, termin. Przy przelewie na konto Antique & Art, lub przy płatności online cena przesyłki wynosi 19 PLN, w przypadku przesyłek pobraniowych koszt wynosi 30 PLN. 
 1. Przesyłki są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przedmioty są wysyłane w ciągu 1-2 dni
  ( od momentu potwierdzenia zamówienia w przypadku przesyłki pobraniowej lub od chwili wpływu przelewu na konto bankowe) kurierem jako przesyłki w pełni ubezpieczone.
 1. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 1. Czas dostawy to 1-2 dni roboczych. Przesyłki dostarczane są w dni robocze ( poniedziałek-piątek) w godzinach 9:00-17:00.
  W zamówieniach proszę podawać adres do doręczeń taki, aby kurier mógł zastać osobę odbierającą.
 1. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22  Kodeksu Cywilnego,
  w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się  w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.
 1. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 

§ 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

   Stosowane formy płatności dla zamówień od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji to:

 

 • -płatność przelewem na konto firmy Antique & Art. Dane do przelewu:

 

Nr konta 73 1020 1156 0000 7802 0009 4052

Antique & Art Renata Olszewska

ul. Nowy Świat 33

00-029 Warszawa

 

Proszę o podanie w tytule przelewu nr zamówienia.

     - płatność podczas zakupu kartą lub przelewem poprzez serwis Przelewy24

 •  - płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki („za pobraniem”),
 •   - płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru.
 • Jeśli do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, prosimy o napisanie o tym w trakcie składania zamówienia oraz, w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji, do podania numeru NIP.

 

Termin płatności przy odbiorze osobistym do 7 dni lub indywidualnie do uzgodnienia.

 

 

§ 6 ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem,  przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni (Nie dotyczy towarów zakupionych w salonie stacjonarnym ). Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie wyrobu, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie wyrobu. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele wyrobów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego wyrobu, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego wyrobu.
   
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesyłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy podany w postanowieniu §1 Regulaminu).
   
 3. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wysyłając stosowną wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
   
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są wyroby nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
   
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
   
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania wyrobu lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania.
   
 8. Konsument powinien odesłać lub przekazać wyrób do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle wyrób przed upływem 14 dni.
   
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wyrobu.

 


§ 7 OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1,   mailowo na adres e-mail: antique@antique-art.com.pl lub osobiście w siedzibie firmy.

3. W reklamacji należy podać : numer zamówienia lub inne dane pozwalające je zidentyfikować ,dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielnie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji .

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy.

 

Wykonane na podstawie "opencart" przez ProInforMed
Antique & Art © 2017